پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

برگزاری سمینار آموزشی مداخله زودهنگام

بیست و چهارمین و بیست و پنجمین سمینار آموزشی مداخله زود هنگام جهت والدین کودکان زیر ۲ سال دارای شکاف لب و کام در اواسط بهمن ماه سال جاری برگزار می شود

سیستم پیام کوتاه کلینیک

سیستم پیام کوتاه کلینیک شکاف لب و کام اصفهان فعال گردید

کارگاه آموزشی درمان خطاهای تولید جبرانی در مشهد

تیم شکاف لب و کام اصفهان با همکاری دانشگاه وارستگان مشهد برگزار می کند: کارگاه ۲ روزه آموزش درمان خطاهای تولید جبرانی ، ۳ و ۴ آبان ماه ۹۳ همراه با امتیاز بازآموزی

کارگاه آموزشی تشخیص و جراحی شکاف کام

تیم شکاف لب و کام اصفهان برگزار می کند: نهمین کارگاه آموزشی تشخیص و آموزش روش های جراحی در بیماران دارای شکاف لب و کام با حضور پروفسور سامرلد از انگلستان

از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ مهرماه ۹۳

برگزاری کارگاه تشخیص خطای تولید جبرانی در قم

در تاریخ ۶ شهریور ماه کارگاه ۲ روزه تشخیص خطای تولید جبرانی در بیماران دارای شکاف کام در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مراقبت از بیماران دارای شکاف لب و کام RSS