رفتن به محتوای اصلی
x

منشور اخلاقی تیم

هوالحکیم  

منشور اخلاقی تیم شکاف کام  / جمجمه ای- صورتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 

مقدمه:

این تیم به منظور ارائه خدمات درمانی بهتر و دقیق تر در زمان مناسب با استفاده از همکاری رشته های  مختلف، و کاربرد بهتر دانش و هنر توانبخشی جهت افراد مبتلا به شکاف لب و کام و دیگر ناهنجاری های جمجمه ای- صورتی تاسیس شده است. 

از اعضای تیم انتظار می رود که از نظام نامه اخلاقی تیم تبعیت کنند. اعضای تیم مسئول و پاسخگوی اعمال و سخنان خود در مقابل استفاده عمومی از نام خویش هستند. 

 

اصول اخلاقی:

قوانین زیر اهداف مهمی هستند که رفتار تمامی اعضا ء تیم  را سازمان دهی می کنند. این قوانین باعث ایجاد یک الگوی رفتاری مناسب برای تداوم فعالیت تیم می گردد.   

۱-هدف اولیه اعضا ء تیم ارائه خدمات مناسب با احترام به ارزش های  انسانی تمام کسانی است که طالب درمان هستند. اعضا ء تیم بایستی به اعتماد و اطمینان بیماران در طول درمان احترام گذاشته و به هر یک خدمات کاملی ارائه نمايند. 

۲- اعضا ء تیم بایستی در بهبود مراقبت از بیمار از طریق افزايش دانش و مهارت بالینی خود تلاش کرده و فواید دانش خویش  را در دسترس بیمار و همکاران خود قرار دهند. 

۳-اعضا ء تیم موظفند  بیماران خود را از هر گونه صدمه محافظت کنند. 

۴-اعضاء تیم باید شان و اعتبار خود را بر اساس نظام نامه اخلاقی حفظ کرده , خود را ملزم به رعایت اصول حرفه ای بدانند. 

۵-اعضا ء تیم باید بدون در نظر گرفتن نژاد, مذهب , جنسیت, قومیت, و یا توانایی مالی اقدام به درمان افراد کنند. 

۶-اعضا ء تیم بایستی تمامی تلاش خود را برای یافتن منابع مالی جهت خدمت به بیماران کم بضاعت به کار گیرند. 

۷-اعضا ء  تیم بایستی به استقلال نظر  بیماران حین بکارگیری قضاوت و مهارت پزشکی احترام بگذارند. 

۸-هماهنگ کننده و مسئول تیم موظفند که در طول جلسه و به هنگام تصمیم  گیری برای هر بیمار، نظر کلیه اعضا را  جویا شوند  و اعضای تیم  نیز موظفند  که نظر کارشناسی خود را بدون هر گونه تعارف و ملاحظات دیگر جهت انتخاب مناسبترین مداخله درمانی  برای هر بیمار ارائه دهند .  

۹-بیماران حق دارند پزشک یا درمانگر خود را انتخاب کنند .

۱۰-اعضا ء تیم  باید در موارد مشکل و یا تردید آمیز در صورت تقاضای بیمار و یا خانواده او و یا در مواقعی که به نظرمی رسد با مشاور ه با متخصصین خارج از تیم  کیفیت  درمان ارتقا می یابد مشاوره خارجی را پیشنهاد  کنند.

۱۱- اسرار بيماران بايستي نزد اعضاي تيم محفوظ بماند مگر در مواردی که لازم باشد اعضا ء گروه اسرار محرمانه را بازگو کنند.

۱۲-اعضاء تیم که در ماموریت های پزشکی داوطلبانه در شهرستانها ,استانهای دیگر و یا خارج از کشور شرکت می کنند بایستی تنها نوعی از درمان را که برای آن آموزش دیده و دارای مدرک می باشند ، ارائه دهند.

۱۳-اعضاء تیم بایستی خصوصیات حرفه ای و خدمات و مشخصات تیم خود را صادقانه و به درستی به جامعه و سازمان های  مختلف  معرفی کنند.

۱۴-پژوهشها، سخنرانی های کلینیکی و مقالات چاپ شده باید بر اساس قوانین علمی و اخلاقی صورت گیرد. هر گونه اهداف مالی در انجام پژوهش بایستی به وضوح در سخنرانی ها و مقالات چاپ شده  بیان شود.

۱۵-اعضا ء تیم باید در اطلاع رسانی عمومی در مورد پیشگیری، مراقبت و درمان افراد مبتلا به آنومالی های کرانیو فاشیال همکاری کنند.

*سایر دستور العمل های اخلاقی:

موارد زیر قوانین اخلاقی برای تمامی اعضا ء تیم بوده و اعضاء محترم ملزم به رعایت آن در عملکرد خویش  می باشند. سرپرست  تیم مسئول عملکرد اعضای تیم در ارتباط با  یکدیگر و سازمان های مختلف بوده ودر موارد تخلف از قوانین باید با در نظر گرفتن احترام افراد  موارد را به صورت شفاهی به عضو تیم تذکر دهد. در صورت تکرار تخلف موضوع در جلسه عمومی مطرح شده و راجع به ادامه همکاری عضو مورد نظر رای گیری کتبی میشود . 

۱-اعضا ء ملزم به اطلاع از تمامی قوانین بوده و باید از فعالیت های غیر قانونی پرهیز کنند.

۲-اعضاء  باید دارای حسن شهرت در رشته تحصیلی ودر استان خود باشند.

۳-اعضا ء تیم نبایستی در جلب بیماران به رفتارهای نادرست و غیرصادقانه متوسل شوند.

۴-اعضا ء تیم در صورت تقاضای بیمار و یا خانواده اش بایستی سابقه پزشکی او  را برای سایر گروهها یا متخصصان فراهم کنند.

۵-اعضا ء تیم باید توانایی تحقق بخشیدن به ادعاهای موجود در آگهی خود را داشته باشند.

۶- در آگهی ها از طرح و عنوان انجمن بدون هماهنگی با اعضاء نباید استفاده شود.

۷-اعضاءتیم برای ارجاع بیماران نبایستی وجهی به عنوان کميسیون گرفته و یا پرداخت کنند.

۸- بیان اهداف تجاری و یا هر گونه هدف دیگری که بر تصمیم گیری بیمار تاثیر می گذارد،در ارتباط با بیمار، جامعه و همکاران الزامی است. نباید در مواردی که یک عضو دارای هدف صرفا تجاری است، بیماران مورد سوء استفاده قرار گیرند.

۹- در سخنرانی ها و مقالات چاپ شده منابع مالی پژوهش بایستی ذکر شود.

۱۰-اعضا ءتیم  نباید در رفتار های غیر اخلاقی و یا تقلب در پژوهش دخالتی داشته باشند.

۱۱- مسئول تیم  ملزم به بیان صادقانه خدمت رسانی تیم  به صورت گزارش کتبی  به معاونت پژوهشی دانشگاه و ریاست دانشکده هاي مرتبط( پزشکی، دندانپزشكي، توانبخشي و پرستاري- مامايي) به صورت سالانه می باشد.

۱۲- اعضا تیم موظف به حضورفعال و منظم در جلسات ماهیانه هستند .

۱۳-مدارک پزشکی بیماران بعنوان یک منبع علمی توسط هماهنگ کننده تیم حفظ شده  و در صورت نیاز هریک از اعضا ء در دسترس آنها قرار خواهد گرفت .

۱۴- در مواردي كه هر يك از اعضا مايل به استفاده از اطلاعات حاصله از كار تيمي جهت انجام پژوهش مي باشند، موظفند موضوع تحقيق را در جلسه مطرح نمايند تا كساني كه تمايل دارند به عنوان همكار طرح فعاليت كنند، بتوانند در آن پژوهش شركت نمايند.

۱۵-در صورت نیاز به افزایش اعضاي تيم ،پس از پیشنهاد و طرح در جلسات تیم در صورت موافقت بیش از ۵۰% اعضا ، سرپرست تیم اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد.

۱۶-اعضاء تیم هر دو سال یک بار یکی از همکاران را بعنوان سرپرست تیم و یک نفر را بعنوان هماهنگ کننده تیم انتخاب می کنند .

**********************************************