رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با مرکز تحقیقات

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –دانشکده علوم توانبخشی – طبقه همکف- مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه، صورت و شکاف کام

 

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۱۷

آدرس سایت مرکز تحقیقات:https://ccrc.mui.ac.ir/fa