رفتن به محتوای اصلی
x

فعالیت های آموزشی و پژوهشی تیم پزشکی

 

-برگزاری سمینار ترکیبی (حضوری و غیر حضوری بصورت وبینار) با موضوع ارزیابی های دستگاهی (فلوروسکوپی/نیزواندوسکوپی/نیزومتری/MRI\) در تشخیص بدعملکردی دریچه کمی  حلقی ( اردیبهشت ۱۴۰۱)

- برگزاری سمینار تشخیص و ارائه راهکارهای درمانی در بدعملکردی دریچه کامی-حلقی با حضور پروفسور سامرلد از انگلیس ( اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)

- برگزاری دومین دوره آموزش بالینی گفتار در شکاف کام ( مورد محور) با ظرفیت محدود- ۱۹ و ۲۰ آبان ماه سال ۹۸

- برگزاری سمینار تشخیص و ارائه راهکارهای درمانی در بدعملکردی دریچه کامی-حلقی با حضور پروفسور سامرلد از انگلیس (۳۰ شهریور ماه لغایت ۲ مهرماه ۹۸)

- برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی بدعملکردی دریچه کامی حلقی(شهریور ماه ۹۸- انجمن علمی گفتار درمانی- شعبه اصفهان)

-دومین نشست کمیته کشوری سامان دهی نوزادان مبتلا به شکاف لب و کام همراه با بازدید از تیم و کلینیک شکاف لب و کام اصفهان با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران (۲۴ تیرماه ۹۸- اصفهان)

 

-اولین نشست کمیته کشوری سامان دهی نوزادان مبتلا به شکاف لب و کام با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت و تیم شکاف لب و کام اصفهان (وزارتخانه-تهران-خرداد ۹۸)

 

- برگزاری سمینار تشخیص و ارائه راهکارهای درمانی در بدعملکردی دریچه کامی-حلقی با حضور پروفسور سامرلد از انگلیس (۱۸-۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸)

 

- برگزاری انتخابات مسئول، ناظر مالی و هماهنگ کننده تیم (بهمن ماه ۹۷)

 

- همکاری با دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت تشکیل و راه اندازی تیم شکاف لب و کام در آن مرکز ( بهمن ماه ۹۷)

 

-برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی بدعملکردی دریچه کامی حلقی( آذر ماه ۹۷- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)

 

- برگزاری هفته پژوهش در آذرماه پژهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همراه با تور بازدید دانشکده علوم توانبخشی

 

-برگزاری سمینار های آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام بصورت متوالی در تیر ، مرداد، آبان، آذر، و بهمن ماه سال ۹۷

 

- برگزاری سمینار سه روزه‌ی آموزشی تشخیص بی‌کفایتی دریچه کامی-حلقی(VPI)  و ارائه راهکارهای درمانی با حضور پروفسور سامرلد (مهرماه ۹۷)

 

-برگزاری دوره آموزشی بالینی تشخیص گفتار در شکاف کام ( مورد محور) با ظرفیت محدود- ۲۴ مهرماه ۹۷

 

-برگزاری ششمین کارگاه آموزشی تشخیص و درمان ویژگیهای تولیدی گفتار شکاف کام  در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(شهریورماه ۹۷)

 

-برگزاری سومین کارگاه آموزشی بدعملکردی دریچه کامی حلقی(تیر ماه ۹۷)

 

-برگزاری اولین سمپوزیوم شکاف لب و کام (توسط انجمن علمی گفتاردرمانی ایران با همکاری تیم شکاف کام اصفهان) (تیرماه ۹۷)

 

-برگزاری سمینار دو روزه‌ی آموزشی تشخیص بی‌کفایتی دریچه کامی-حلقی(VPI) و ارائه راهکارهای درمانی با حضور پروفسور سامرلد (اردیبهشت ماه ۹۷)

 

-برگزاری چهاردهمین کارگاه آموزشی تشخیص و جراحی شکاف لب و کام با حضور پروفسور سامرلد. (مهرماه ۹۶)

 

-برگزاری دومین کارگاه آموزشی بدعملکردی دریچه کامی حلقی در شهر البرز (شهریور ماه ۹۶)

 

-برگزاری جلسه انتخابات مسئول تیم و هماهنگ کننده تیم و انتصاب جناب آقای دکتر حیدرعلی داوری به سمت مسئول تیم و سرکار خانم پریسا رضایی به سمت هماهنگ کننده تیم شکاف لب و کام اصفهان( بهمن ماه ۹۵)

 

-برگزاری اولین کارگاه آموزشی بدعملکردی دریچه کامی حلقی(مهرماه ۹۵)

 

-برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی تشخیص و درمان خطاهای تولید جبرانی در بیماران مبتلا به شکاف کام در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(مهرماه ۹۵)

 

-برگزاری کنگره بین المللی شکاف لب و کام با حضور متخصصین داخلی و خارجی (مهرماه ۹۵)

 

- برگزاری سیزدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و جراحی شکاف لب و کام با حضور پروفسور سامرلد و دکتر مظاهری (مهر ماه ۹۵)

 

- برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و جراحی شکاف لب و کام با حضور پروفسور سامرلد و دکتر مظاهری (اردیبهشت ماه ۹۵)

 

- برگزاری یازدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و جراحی شکاف لب و کام با حضور پروفسور سامرلد و دکتر مظاهری (مهر ماه ۹۴)

 

- برگزاری دهمین کارگاه آموزشی تشخیص و جراحی شکاف لب و کام با حضور پروفسور سامرلد و دکتر مظاهری (اردیبهشت ماه ۹۴)

 

-برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی تشخیص و درمان خطای تولید جبرانی در بیماران مبتلا به شکاف کام در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

- برگزاری سومین کارگاه آموزشی درمان خطای تولید جبرانی در بیماران مبتلا به شکاف کام در دانشگاه علوم پزشکی شهر قم (اسفند ماه ۹۳)

 

-بازگشت دکتر حسین ابدالی (مسئول تیم) از سفر علمی خود به آمریکا (دی ماه ۹۳)

 

-برگزاری دومین کارگاه آموزشی درمان خطای تولید جبرانی در بیماران مبتلا به شکاف کام در مرکز آموزش عالی وارستگان مشهد (آبان ماه ۹۳)

 

- برگزاری نهمین کارگاه آموزشی تشخیص و جراحی شکاف لب و کام با حضور پروفسور سامرلد و دکتر مظاهری (مهر ماه ۹۳)

 

 

-برگزاری بیست و سومین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام از بعد از جراحی کام تا دو سالگی (مهر ماه ۹۳)

 

 

-برگزاری بیست و دومین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام از بدو تولد تا قبل از جراحی کام (شهریور ماه ۹۳)

 

 

- برگزاری سومین کارگاه آموزشی تشخیص خطای تولید جبرانی در بیماران مبتلا به شکاف کام در دانشگاه علوم پزشکی شهر قم (شهریور ماه ۹۳)

 

 

-سفر علمی مسئول تیم جناب آقای دکتر ابدالی جهت دوره آموزشی در کلینیک شکاف لب و کام آمریکا (تیر ماه لغایت دی ماه سال ۹۳)

 

 

- برگزاری هشتمین کارگاه آموزشی تشخیص و جراحی در شکاف لب و کام با حضور پروفسور سامرلد و دکتر مظاهری (اردیبهشت ماه ۹۳)

 

 

-برگزاری بیست و یکمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام از بدو تولد تا قبل از جراحی کام (اسفند ماه ۹۲)

 

 

-برگزاری بیستمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام بعد از جراحی کام تا دو سالگی (اسفند ماه ۹۲)

 

 

- برگزاری دومین کارگاه دو روزه ی "تشخیص خطاهای تولید جبرانی" در مرکز آموزش عالی وارستگان مشهد ( ۲۱-۲۰ آذر ماه ۹۲)

 

 

- برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از کمیته علمی و اجرایی سمینار و کارگاه های شکاف لب و کام ( آذر ۹۲)

 

 

- برگزاری نوزدهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام از بدو تولد تا قبل از جراحی کام (آبان ماه ۹۲)

 

 

- برگزاری هجدهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام بعد از جراحی کام تا دو سالگی( آبان ماه ۹۲)

 

 

-برگزاری سمینار جامع شکاف لب و کام به همراه کارگاه های مرتبط ( مهر ماه ۹۲)

 

 

برگزاری کارگاه سه روزه ی " تشخیص و درمان خطاهای تولید جبرانی " (۳۱-۲۹ مرداد ماه ۹۲)

 

 

- برگزاری هفدهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام قبل از جراحی کام ( خرداد ماه ۹۲)

 

 

- سفر علمی مسئول کلینیک سرکار خانم درخشنده جهت حضور در دوازدهمین کنگره بین المللی شکاف کام آمریکا و ارائه سخنرانی و نیز بازدید علمی از کلینیک شکاف لب و کام آمریکا (اردیبهشت ۹۲)

 

- برگزاری جلسه تیم جهت برنامه ریزی عملکرد تیم در سال ۹۲ در زمینه های آموزشی - پژ.هشی - درمانی(اردیبهشت ۹۲)

 

- بازدید علمی مسئول تیم جناب آقای دکتر ابدالی از کلینیک شکاف لب و کام لنکستر آمریکا و ارائه ی گزارشی از سفر برای اعضای تیم (فروردین ۹۲)

- برگزاری کارگاه مداخله زودهنگام با همکاری گروه مداخله زود هنگام اصفهان و تیم شکاف لب و کام شیراز در شهر شیراز ( ۲۶ بهمن ماه ۹۱)

 

- پذیرش شش مقاله تحقیقاتی از سوی اعضای تیم شکاف لب و کام اصفهان در دوازدهمین کنگره بین المللی شکاف کام آمریکا

 

- برگزاری شانزدهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام بعد از جراحی کام تا دو سالگی( ۱۷ بهمن ماه ۹۱)

 

- برگزاری سومین همایش کشوری شکاف لب و کام ( ۲۸-۲۶/۱۱/۹۱)

 

- برگزاری ششمین کارگاه بین المللی تشخیص و درمان شکاف کام و لب با حضور پروفسور سامرلد از انگلیس و جمعی از جراحان و کارشناسان داخلی و خارجی(مهر ماه ۹۱)

 

- برگزاری پانزدهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام بعد از جراحی کام تا ۲ سالگی( شهریور ماه ۹۱)

 

- برگزاری چهاردهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام بعد از جراحی کام تا ۲ سالگی( تیر ماه ۹۱)

 

- برگزاری سیزدهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام از ۵ ماهگی تا قبل از جراحی کام ( خردادماه ۹۱)

 

-برگزاری بازدید یک روزه همکاران و دانشجویان آسیب شناسی گفتار و زبان از کلینیک شکاف لب و کام اصفهان و جلسه ی تشخیص و معاینه ی تیمی(اردیبهشت ۹۱)

 

- برگزاری سومین کارگاه تشخیص خطاهای تولید جبرانی در افراد دارای شکاف لب و کام جهت آسیب شناسان گفتار و زبان( اردیبهشت ۹۱)

 

 - برگزاری دوازدهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان زیر یک سال دارای شکاف کام و لب (آذرماه ۹۰)

 

- برگزاری یازدهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان یک تا دو ساله دارای شکاف کام و لب (آذرماه ۹۰)

 

 

 -برگزاری پنجمین کارگاه بین المللی تشخیص و درمان شکاف کام و لب با حضور پروفسور سامرلد از انگلیس و جمعی از جراحان و کارشناسان داخلی و خارجی(مهر ماه ۹۰)

 

-تهیه ی دستگاه نیزوآندوسکوپی توسط خیریه ی امام حسین(ع) جهت ارزیابی تشخیصی وضعیت دریچه ی vp در گفتار به منظور تشخیص دقیق تکنیک های جراحی(شهریور ماه ۹۰)

 

-استفاده از ابزار تشخیصی فلوروسکوپی به طور روتین جهت تشخیص جراحی بیماران تیم با همکاری مرکز رادیولوژی دکتر طاهری(شهریور ماه ۹۰)

 

 

-برگزاری دهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان زیر یک سال دارای شکاف کام و لب(مرداد ماه ۹۰)

 

-برگزاری ششمین جلسه ژورنال کلاب با ارائه ی دکتر داوری جراح اطفال (تیرماه ۹۰)

 

- برگزاری جلسه ی نشست اعضای تیم و خیریه ی امام حسین (ع) (تیرماه ۹۰) 

 

- برگزاری نهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام برای خانواده ها (خرداد ۹۰) 

 

- آماده شدن دستگاه فلوروسکوپی جهت ارزیابی تشخیصی وضعیت حرکت کام بیماران در مرکز الزهرا (بهار ۹۰)

 

-برگزاري هشتمين سمينار آموزشي مداخله زودهنگام گفتار و زبان براي خانواده ها (۷/۱۲/۸۹)

 

- برگزاري دومين كارگاه تشخيص خطاهاي جبراني براي آسيب شناسان گفتار و زبان(اهواز_ ۲۷/۱۱/۸۹)

 

-برگزاری جلسات ژورنال کلاب (دوشنبه های دوم هر ماه)

 

- برگزاري اولين كارگاه تشخيص خطاهاي جبراني براي آسيب شناسان گفتار و زبان (تهران_ ۱۸/۹/۸۹)

 

- برگزاری دومین همایش کشوری شکاف کام و لب ( ۹-۷ مهرماه ۸۹)

 

- برگزاری کارگاه جراحی شکاف کام و لب با حضور پروفسور سامرلد از انگلیس(۷-۳ مهرماه ۸۹)

 

-برگزاری هفتمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام گفتار و زبان برای خانواده ها (مرداد ماه ۸۹)

 

-برگزاری سمینار مراقبت از کودکان مبتلا به شکاف کام مخصوص پرستاران (۹/۴/۸۹)

 

-برگزاری جلسات ژورنال کلاب با حضور اعضای تیم (خرداد ماه ۸۹)

 

- برگزاری ششمين سمینار آموزشی مداخله زودهنگام گفتار و زبان برای خانواده ها (اردیبهشت ماه ۸۹)

 

-چاپ پمفلت "معرفی تیم شکاف کام و لب اصفهان"

 

-چاپ کتابچه "اطلاعاتی برای نوجوانان با شکاف لب و کام"

 

- چاپ کتابچه "سوالات رایج والدین درباره ی شکاف کام"

 

-برگزاری پنجمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام گفتار و زبان برای خانواده ها(بهمن ماه ۸۸)

 

-برگزاری دومین همایش خانواده های مبتلایان شکاف کام و لب (۲/۱۰/۸۸)

 

-برگزاری  چهارمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام گفتار و زبان برای خانواده ها(آبان ۸۸)

 

-برگزاری سومین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام گفتار و زبان برای خانواده ها(تیر ۸۸)

 

 - همکاری در راه اندازی تیم شکاف کام دانشگاه مازندران(۳۰ آذر ۸۷)

 

- همکاری در راه اندازی تیم شکاف کام دانشگاه فردوسی مشهد(بهمن ۸۷)

 

-همکاری در راه اندازی تیم شکاف کام  استان فارس(بهمن ۸۷)

 

- برگزاري اولين همايش كشوري شكاف لب و كام( ۲-۱ آبان ۱۳۸۷ ).

 

- برگزاري كارگاه آموزشي ۴ روزه تكنيك هاي جديد جراحي، نيزواندوسكوپي و ويديوفلوروسكوپي با حضور دكتر سامرلد از انگلستان و همزمان برگزاري كارگاه عملي دو روزه كاربرد پروتز در درمان هايپرنيزاليتي در دانشكده دندانپزشكي با حضور دكتر مظاهري از امريكا( ۳۰-۲۷ مهر ۱۳۸۷).

 

- برگزاري سمينار آموزشي ۴ روزه " راهكارهاي نوين در تشخيص و درمان VPI در شكاف كام" با حضور متخصصيني از دانشگاه ايلينويز امريكا خرداد ۱۳۸۷

 

-  برگزاري دومین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام گفتار و زبان برای خانواده ها(تیر ۸۷)

 

- برگزاري " نخستين همايش ارتباط خانواده ها در حوزه شكاف لب و كام"(۱۳۸۶)

 

-برگزاری اولین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام گفتار و زبان برای خانواده ها(زمستان ۸۶)

 

- برگزاري كارگاه آموزشي ۶ روزه" تازه هاي تشخيصي و درماني در شكاف لب و كام" با حضور متخصصيني از آمريكا، براي رشته هاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي(۱۳۸۶)

 

 - ارائه سخنراني در سمينار بازآموزي " مديريت درمان در بيماران شكاف كام" در دانشگاه جندي شاپور اهواز(۱۳۸۵).

 

 - برگزاري سمينار بازآموزي " مديريت درمان در بيماران شكاف كام" در دانشكده توانبخشي اصفهان(۱۳۸۵).

 

 - برگزاري سمينار بازآموزي "تازه هاي گفتاردرماني در شكاف لب و كام"در سازمان آموزش و پرورش استثنايي(۱۳۸۵).

 

- برگزاري ۴۰ جلسه ماهيانه تيمي با حضور متخصصين مختلف پزشكي و پيراپزشكي و مطرح نمودن بيش از ۴۰۰ بيمار در اين جلسات به منظور ارائه مناسبترين و كم هزينه ترين خدمات درماني به بيماران و جلوگيري از سردرگمي خانواده ها ۱۳۸۴ تا كنون

 

- اجراي چندين پروژه تحقيقاتي با  استفاده از پرونده هاي موجود در كلينيك شكاف كام

 

- ارائه يك مقاله تحقيقاتي در كنگره شکاف كام هندوستان (۲۰۰۷) با  استفاده از پرونده هاي موجود در كلينيك شكاف كام

 

 

-تنظيم منشور اخلاقي در درمان بيماران مبتلا به شكاف لب و كام با همكاري اعضاي تيم  

 

-سفارش و دريافت سي دي هاي آموزشي از مراكز درماني معتبر دنيا و توزيع آن بين متخصصين مربوطه. 

 

-چاپ و نشر ۸ كتابچه آموزشي براي بيماران مبتلا به شكاف كام و خانواده ها

 

- چاپ دو پوستر آموزشی و انتشار آن در مراكز بهداشتي-درماني به منظور افزايش آگاهي خانواده هاي مبتلا

 

- طراحي و راه اندازی سايت شكاف كام دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در جهت آموزش خانواده ها و متخصصین در آبان سال ۸۷

 

- جمع آوري بيش از ۷۰۰ پرونده از بيماران مختلف شكاف كامي ( سندروميك و غيرسندروميك) به منظور استفاده در پژوهش هاي آينده

 

- تهيه فيلم از وضعيت گفتاري بيماران، قبل و بعد از جراحي ثانويه