رفتن به محتوای اصلی
x

مطرح کردن پرونده بیمار بعد از مشورت با انجمن شکاف کام آمریکا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مراجعی به کلینیک مراجعه کرده که با توجه به پیچیدگی پرونده درمانی مقرر شد پرونده ایشان جهت تعیین پلن بعدی درمان با انجمن شکاف کام آمریکا مطرح شود.

پرونده پزشکی و فایل های صوتی و تصویری مراجع برای انجمن شکاف آمریکا ارسال شد.

نظرات انجمن شکاف آمریکا به صورت ارائه گزارشی توسط خانم دکتر درخشنده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ در جلسه تیم مطرح و مورد بحث قرار گرفت.