رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری سمینار تشخیص بی کفایتی دریچه کامی-حلقی (VPI) با آموزش تکنیک های نوین جراحی در شکاف کام با حضور دکتر سامرلد اردیبهشت 1401