رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش روند درمان یک بیمار با شکاف کام 1402/07/24

مورخ  : 1402/07/24

عنوان گزارش: روند درمان یک بیمار با شکاف کام

مکان‌:سالن معرفت دانشکده توانبخشی

ارئه کننده:ریحانه جوکار(آسیب شناس گفتار و زبان)