پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

cleft palate and craniofacial anomalies

 

این کتاب، راهنمایی برای درمان آسیب شناسان گفتار و زبان است و در نوع خود تنها کتابی است که آنومالی های دهانی - صورتی و شکاف کام هر دو را پوشش می دهد.

حاوی اطلاعاتی در مورد آنومالی های شایع کرانیو فاشیال ، آنومالی های همراه و سندرم های ژنتیکی می باشد و اطلاعلت پایه ای در مورد آناتومی، فیزیولوژی ، جنین شناسی صورت ، حفره های دهانی تا آنومالی دهانی، دندانی و گوش و حلق بینی و تاثیراتش روی گفتار ، تشدید و تغذیه را در بر می گیرد.

قسمت ارزیابی آن شامل ارزیابی ادراکی گفتار و تشدید، معاینه داخل دهانی و روش های ارزیابی دستگاهی است. قسمت درمان نیز شامل روش های جراحی،وسایل پروتزی و درمان های اختصاص یافته برای گفتار، تشدید و بد عملکردی دریچه کامی – حلقی می باشد. در کل در این کتاب ارزیابی و درمان به صورت تیمی مورد تاکید قرار گرفته است.

 

****************************

 

Cleft Palate and Craniofacial Anomalies: Effects on Speech and Resonance is the only book of its kind that covers both oral and facial anomalies and cleft palate.‎ Designed as a how-to guide for the practicing clinician, this book emphasizes what students, clinicians new to this population, and any member of a cleft palate team need to know in the workplace.‎ It includes information on common craniofacial anomalies, associated anomalies, and genetic syndromes.‎ Everything from basic information on anatomy, physiology, and embryology of the face and oral cavity to oral, dental, and ENT anomalies and their effects on speech, resonance, and feeding are covered.‎ The evaluation section includes the perceptual evaluation of speech and resonance, the intraoral examination, and instrumental assessment procedures.‎ The treatment section includes surgical procedures, prosthetic devices, and therapies designed to address speech, resonance, and velopharyngeal dysfunction.‎ The need for multidisciplinary team assessment and treatment is also emphasized throughout

 

لینک سایت:cleft palate and craniofacial anomali