پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

ماهیت شکاف

شکاف ، فضا یا فاصله ی غیر طبیعی در لب فوقانی، قوس دندانی یا کام است. اصطلاح عامیانه برای این وضعیت، لب شکری است که استفاده از آن می بایست کنار گذاشته شود.

 

 

 شکاف کام و لب، نقایص مادرزادی قابل ترمیم هستند که در آن، بافت دهان یا لب در طی هفته های اول تکامل جنین به خوبی تشکیل نشده اند.

 

 

شکاف لب به شکل یک فاصله یا شکاف باریک در روی لب بالا است که بسته به شدت اختلال می‌تواند تا بینی گسترش یابد. این شکاف ممکن است یک سمت لب را درگیر کند که به آن شکاف یک طرفه می گویند و یا هر دو سمت لب درگیر شده باشد که در این صورت شکاف دو طرفه نام می‌گیرد.

 

 

 

 

بهم نرسیدن دو قسمت کام در طی رشد جنینی موجب ایجاد شکاف کام شده که از لحاظ گستردگی میتواند تنها نرمکام را درگیر کرده و یا این فاصله تا سخت کام و قسمت پشت قوس دندانی کشیده شود.

 

 

وجود تنوع گسترده در انواع شکاف های دهانی و پارامتر های گوناگون موثر بر آن، موجب ایجاد سیستم های طبقه بندی مختلف شده که در مراکز درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

 

از جمله ی این سیستم ها می‌توان به سیستم طبقه بندی مرکز شکاف کام آیوا اشاره نمود که شامل ۵ گروه از شکاف ها می باشد:

 

  • شکاف لب به تنهایی،یک طرفه و دو طرفه،جزئی و کامل
  • شکاف لب و قوس دندانی،یک طرفه و دو طرفه،جزئی و کامل
  • شکاف کام تنها، شکاف زیر مخاطی،جزئی و کامل
  • شکاف کامل لب،قوس دندانی و کامی،یک طرفه و دو طرفه
  • اَشکال ترکیبی شکاف که ممکن است ترکیبی از شکاف های کامل و جزئی باشد