پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

علت شناسی

عوامل ایجاد کننده ی شکاف های دهانی سالهاست که تحت بررسی است.

 

گرچه در بررسی های متعدد،علل بسیاری برای شکاف کام و لب بدست آمده اما هنوز علت مشخص و مستقلی برای این اختلال شناسایی نشده است.

 

بطور کل میتوان گفت شکاف دهانی- صورتی،نتیجه ای از ترکیب عوامل وراثتی و عوامل محیطی می باشد.

نخست تصور میشد که وراثت فاکتور مهمی در ایجاد این اختلال می باشد اما مطالعات نشان داده اند که ژنتیک تنها در ۲۰ تا ۳۰% بیماران شکاف کام یا لب نقش دارد.قابل ذکر است که یک وراثت ساده مد نظر نیست،بلکه در واقع یک وراثت چند ژنی و چند عاملی مطرح است.

 

فاکتور های محیطی احتمالاً در زمان های بحرانی از تکامل جنینی و زمانی که ساختار های لب و کام در حال اتصال هستند،در بروز شکاف دخالت دارند.کمبود های تغذیه ای،تابش اشعه،داروهای گوناگون،کمبود اکسیژن، ویروس ها،زیادی ویتامین ها و یا کمبود آن ها در موقعیت خاص میتوانند ایجاد شکاف نمایند.

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در این زمینه را سن والدین میدانند.افزایش سن هر دو والد،با میزان بروز شکاف لب و کام و شکاف کام به تنهایی ارتباط دارد(گرین و همکاران)

 

به طور خلاصه شکاف های دهانی-صورتی توسط مکانیسم های کاملاً ناشناخته ی ژنتیکی-محیطی ایجاد میگردد.عدم وجود دانش کافی در مورد علت این عارضه،شیوه های پیشگیری را ناممکن می سازد.

 

تنها پیشنهاد در این زمینه،انجام مراقبت های دوران بارداری مثل عدم مصرف هر گونه داروی بدون توصیه ی پزشک و دور بودن مادر از شرایط استرس،هیجان و فشار های روحی می باشد.