پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

شیوع

 

شکاف لب و کام چهارمین نقص شایع در کودکان متولد شده و رایج ترین نقص مادرزادی در ناحیه‌ی صورت است. شیوع آن ۱ در هر ۷۵۰ تولد زنده تخمین زده شده است که این میزان در نژادهای مختلف تفاوت دارد. در آخرین آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۲، شکاف لب و کام به عنوان عمده‌ترین بدشکلی دهانی- چهره‌ای شناخته شده که شیوع آن در حدود ۲/۲-۱ در هر هزار تولد زنده می‌باشد.

 

 

 شیوع شکاف کام در ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی، ۱/۳ نفر در هر هزار تولد زنده گزارش شده است.همچنین در مطالعه‌ای که در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ روی نوزادان متولد شده در چهار شهر رشت، تبریز، سنندج و اراک انجام شد، شیوع شکاف کام ۴۸۵/. در هر هزار تولد زنده بدست آمد.