پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

جراحی ترمیمی

  نامه الکترونیک

هدف از جراحی لب بستن شکاف به گونه ای است که جای زخم در کمترین حالت ممکن بوده،ظاهر لب طبیعی به نظر برسد و صورت به طور طبیعی به رشد خود ادامه دهد.

هدف از جراحی کام بستن کام به گونه ای است که کام در طی خوردن، نوشیدن و گفتار،عملکرد طبیعی داشته باشد.

متغیر ها و فاکتور های گوناگونی در زمان بندی و تکنیک های جراحی ترمیمی موجود است که از جراحی به جراح دیگر و از تیمی به تیم دیگر متفاوت می باشد.

این موضوع مهم است که شما از جراح کودک خود مطمئن بوده و به مهارت، توانایی و تجربه ی او اعتماد داشته باشید.

ترمیم جراحی شکاف لب

ترمیم جراحی شکاف کام