پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

تماس با مرکز تحقیقات

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –دانشکده علوم توانبخشی – طبقه همکف- مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه، صورت و شکاف کام

 

 

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۱۷