پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

تغذیه ی نوزاد

چگونه كودك خود را شير دهم؟

بعضي كودكان مبتلا به شكاف كام و لب،مي توانند مشكل مكيدن پيدا كنند،چون هوا از طريق شكاف به داخل دهان نشت مي شود(خارج مي شود)

هر چه شكاف در كام وسيع تر باشد،بچه مشكل بيشتري جهت ايجاد ساكشن براي مكيدن شير پيدا مي كند.

تغذیه نوزاد

۱. کودکی که فقط شکاف لب دارد،می تواند از سینه ی مادر به راحتی تغذیه کند، به شرطی که سینه در موقعیتی قرار گیرد که اجازه دهد کودک با قسمت سالم لب و لثه آن را محکم بگیرد.

اصول تغذیه کودک مبتلا به شکاف کام و لب

تغذیه کودک مبتلا به شکاف کام و لب مشکل است و آموزش والدین برای دست یابی به موفقیت در این امر یکی از مهم ترین نقشهای پرستار است.

اصول تغذیه کمکی

تغذيه نوزاد متلا به شكاف:

در شروع اگر کودک نتوانست با پستانك معمولي به اندازه كافي تغذيه كند با پستانكی كه نرم تر از نوع معمولي است اين كار را انجام دهيد. سوراخ نوك پستانك را با برش عرضي بزرگ كنيد تا جريان شير افزايش یابد و تغذيه آسان تر شود. بهترين راه اين است كه دفعات تغذيه را زياد و مقدار تغذيه را كم كنيد.

نکاتی پیرامون تغذیه نوزاد مبتلا به شکاف کام و لب ( جدید )

شکاف لب نوعی ناهنجاری مادرزادی است که در دو حالت منفرد و همراه با شکاف کام مجموعا ۳/۲ناهنجاری های اصلی صورت را تشکیل میدهد این ناهنجاری ها به دو صورت غیر سندرومی و سندرومی وجود دارد که در حالت سندرومی این نا هنجاری جزئی از یک بیماری می باشد

اشتراک در تغذیه ی نوزاد