پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

برنامه های گروه

 

  • برگزاری  سمینارهای آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین کودکان دارای شکاف لب و کام قبل و بعد از جراحی کام بصورت متوالی (هر ماه)

 

  • ترجمه و تالیف کتاب جهت راهنمای والدین در سال اول زندگی کودک مبتلا به شکاف لب و کام

 

  • انجام پروژه تحقیقاتی در زمینه تاثیر مداخله زودهنگام

 

  • پیگیری منظم رشد گفتار و زبان و درمان کودکان شرکت کننده در سمینار تا ۳ سالگی توسط اعضای گروه

 

  • ایجاد گروه مداخله زودهنگام جهت ارتباط نزدیک تر و منسجم تر متخصصین مداخله زودهنگام و خانواده های شرکت کننده جهت پاسخ گویی به سوالات و کنترل درمان