پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

برنامه های آتی تیم

 

 

- شروع درمان Naso Alveolo Molding در تیم شکاف لب و کام از آذرماه ۹۸

 

- برگزاری کارگاه آموزشی مداخله زودهنگام جهت آسیب شناسان گفتار و زبان