پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

فراخوان طرح های پژوهشی

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی

مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه ای- صورتی و شکاف کام در نظر دارد به منظور ارتقای جایگاه علمی این مرکز و دانشکده علوم توانبخشی، از تعدادی طرح های بدیع و منتخب شما حمایت به عمل آورد. علاقه مندان می توانند تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ پروپوزال های خود را به این مرکز ارسال نمایند.

اشتراک در فراخوان طرح های پژوهشی