پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

یازدهمین کارگاه آموزشی جراحی در شکاف لب و کام

این کارگاه توسط تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) و با همکاری انجمن خیریه حضرت امام حسین (ع) برگزار می شود و جهت همکاران زیر امتیاز بازآموزی دارد:

 

جهت مشاهده برنامه کارگاه و یا ثبت نام و دریافت امتیاز بازآموزی کارگاه به سایت آموزش مداوم پزشکی کشور مراجعه فرمائید.

 

آدرس سایت:

http://www.ircme.ir