پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

گزارش دوازدهمین کارگاه آموزشی روش های نوین تشخیص VPI و جراحی شکاف لب و کام

دوازدهمین کارگاه آموزشی تشخیص VPIو آموزش روش های نوین جراحی شکاف کام در تاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ مهرماه سال ۹۴ با حضور اساتیدی چون پروفسور برایان سامرلد جراح پلاستیک از انگلستان، دکتر محمد مظاهری  پروتزیست از آمریکا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. دبیر علمی این کارگاه دکتر حسین ابدالی،مسئول وقت تیم شکاف لب و کام اصفهان، و کمیته علمی این کارگاه شامل اعضای تیم بودند.

این برنامه چهار روزه ی آموزشی شامل دو قسمت تشخیص(معاینه بیمار) و جراحی بود که بخش تشخیص آندر دانشکده علوم توانبخشی،کلینیک شکاف لب و کام  تشکیل گردید و در آن به معاینه و بررسی وضعیت ۵۴ بیمار با مشکلات متعددی چون مشکلات ظاهر، گفتار، کام و یا وضعیت های نامناسب فکی و دندانی پرداختند.

 بخش جراحی کارگاه نیز در بیمارستان امام حسین(ع) برگزار شد و طی آن ، ۱۱ بیمار تحت مداخله جراحی اولیه/ ثانویه‌ی کام توسط پروفسور سامرلد قرار گرفتند.