پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

کنگره بین‌المللی شکاف لب و کام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع ثبت نام کنگره بین‌المللی شکاف لب و کام به شرح زیر:

 

تاریخ شروع ثبت نام در همایش ۲۸فروردین ۱۳۹۵
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش ۲۸فروردین ۱۳۹۵
آخرین مهلت ثبت نام ۱۴ مهر ۱۳۹۵
آخرین مهلت ارسال مقاله ۳۱ تیر ۱۳۹۵
اعلام نتایج داوری ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری کنگره بین المللی شکاف لب و کام از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان، مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه، صورت و شکاف کام

 

http://seminar.mui.ac.ir/‎cleft2016