پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

برگزاری کارگاه تشخیص خطای تولید جبرانی در قم

این کارگاه با همکاری انجمن علمی گفتاردرمانگران شهر قم ، دانشگاه علوم پزشکی قم و تیم شکاف لب و کام اصفهان برگزار گردید