پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

پروتکل

 

دانلود فایل پروتکل: کلیک کنید

 

 

پروتكل مراقبت و درمان بيماران با شكاف لب وكام از تولد تا نوجواني در تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

سن

اقدامات لازم

گروه تخصصي مسئول

قبل از تولد

 

 

 ـ ارجاع به تيم شكاف لب و كام

 

ـ پزشکان و یا مراکز درمانی

 

ـ مشاوره ژنتيك،اطفال و زنان و مامايي

 

ـ متخصص ژنتيك ـ اطفال و زنان و مامايي

 

ـ مشاوره والدين

 

-روانپزشک یا روانشناس

 

تولد تا ۳  ماهگی

 تشكيل پرونده در تیم

 

ـ  هماهنگ کننده تيم

 بررسي ضايعات همراه و سندرم ها

 

ـ متخصص ژنتیک

مشاوره تغذيه و شیردهی

 

ـپرستار و مشاور تغذيه

 

 مشاوره والدين

 

- روانپزشک یا روانشناس

حمایتهای اجتماعی - اقتصادی

- مدد کار اجتماعی

 بررسي گوش

ENT & Audiologist

 

 

Naso – alveolar molding-(در صورت لزوم)

 

-ارتودنتیست

-بررسي رشد

 

- متخصص اطفال

۳ ماهگي

 

ـ ترميم شكاف لب شظ

 

Cleft surgeon

 

-مداخله زود هنگام گفتاروزبان

 

ـگروه مداخله زودهنگام

 

-مشاوره تغذيه

 

ـپرستار و مشاور تغذيه

 

ـ بررسي گوش

 

ـ  ENT & Audiologist

 

۱۲- ۶ ماهگي

 

ترميم شكاف کام بر مبناي اصلاح عضلات كام

 

Cleft surgeon

 

 

بررسي گوش

-  ENT & Audiologist

 

ـ مشاوره تغذيه

 

- پرستار و مشاور تغذيه

 

 بررسي رشد

 

- متخصص اطفال

۲۴-۱۲           ماهگی

-مداخله زودهنگام گفتار و زبان

 

-گروه مداخله زودهنگام

 

-بررسی گوش

 

ENT & Audiologist

 

-مشاوره مراقبتهای دندانی

 

دندانپزشک

۳ـ ۲ سالگي

ـ بررسي وضعيت گفتار و در صورت نیاز شروع گفتاردرماني

Cleft Speech and language pathologist

 

ـ بررسي دندان پزشكي ومراقبت هاي دنداني

 

دندانپزشک

ـ بررسي گوش

ENT & Audiologist

 

۵ ـ ۳ سالگي

-بررسي  وضعيت گفتار و VPI

 

Cleft Speech and language pathologist

 

ـ فلوروسكوپي

-راديو لوژيست

 

ـ نازو اندوسكوپي

 

ـ متخصص ENT  /

P‎HDگفتار

ـ ترميم ثانويه كام

cleft surgeon

ـ بررسي گوش

 ENT & Audiologist

 

۷-۵ سالگي

ـ بررسي وضعيت گفتار و VPI

 

- Cleft Speech and language pathologist

 

 

ـ فلوروسكوپي

 

- راديو لوژيست

 

نارواندوسكوپي

- متخصص ENT  /

P‎HDگفتار

 

-ترمیم ثانویه لب(در صورت لزوم)

 

ـ cleft surgeon

 

ـ ترميم اوليه بينی ( در صورت لزوم)

 

 

ـ  cleft surgeon

 

ـ ارتودنسي

ـ ارتودنتيست

 

ـ مشاوره روانشناسي قبل ازمدرسه

 

ـ روانپزشک یا روانشناس

 

ـبررسيشكافالوئولواقداماتموردنیاز

 

- جراحفك

- ارتودنتیست

۱۲- ۸ سالگي

ـ بررسي وضعيت گفتار و VPI

-Cleft Speech and language pathologist

 

 

ـ فلوروسكوپي

 

ـ راديولوژيست

- نازواندوسكوپي

متخصص ENT/‎

PHDگفتار درمانی

 

ـ پيوند استخوان الونول و ترمیم پریفرم بینی

 

- جراحفك وصورت

 

ـ ارتودنسي

 

ـ ارتودنتيست

- مشاوره روانشناسي مدرسه

 

ـ روانپزشک یاروانشناس

ـ بررسي گوش

 

 ENT & Audiologist

 

 

۱۳

سالگي به بعد

ـ Distractionاستخواني

 

ـ جراح فك وصورت

 

ـ ارتودنسي

 

ـ ارتودنتيست

 

- جراحي فك و ارتوگناتیک

 

-جراح فک وصورت

ـ ترميم ثانويه لب

ـ  cleft surgeon

 

ـرینوپلاستیثانويه(پس ازجراحي فك و ارتوگناتیک)

 

ـ  cleft surgeon

 

ـ مشاوره روانشناسي نوجواني و جواني

 

ـروانپزشک یا روانشناس

 

ـ مشاوره ژنتيك

 

ـمتخصص زنتيك

ـ بررسي گوش

 

 ENT & Audiologist

 

       
 


تعریف واژه ها:

 

Cleft surgeon:متخصصینی از رشته های جراحی پلاستیک، جراحی اطفال، جراحی گوش و حلق و بینی و یا جراحی فک و صورت که دوره های آموزشی تخصصی جراحی  های نوین شکاف لب و کام را گذرانده اند و مورد تائید تیم شکاف لب و کام اصفهان می باشند.

Cleft Speech and Language Pathologist: گفتار درمانگرانی که دوره های آموزشی تخصصی تشخیص، ارزیابی و درمان شکاف لب و کام راگذرانده اند و مورد تائید تیم شکاف لب و کام اصفهان می باشند.

 

تخصص های مورد نیاز تيم :

متخصص جراحی پلاستيك

 متخصص جراحی اطفال

 كارشناس ارشد گفتار درماني وPHDگفتار درماني

 متخصص ارتودنسي

 متخصص جراحی گوش و حلق و بینی

 متخصص جراحي فك

  متخصص ژنتيك

مشاور تغذيه

  پرستار

 دندان پزشك اطفال

 متخصص پروتز    

 روانپزشك و روانشناس

راديولوژيست

شنوایی سنج

همكاران تيم :

متخصص اطفال ( فوق تخصص نوزادان )

مددكاراجتماعي

فوق تخصص قلب اطفال

فوق تخصص داخلي اعصاب اطفال

چشم پزشك

برای بیماران و خانواده ها:

مراجعه منظم به تيم شكاف لب و کام بر اساس توصیه تیم ضروري است .

 تهيه و مطالعه كتب و جزوات آموزشي ضروري است .

 شركت در جلسات آموزش خانواده ها ضروري است .

 بررسي هاي روتین گوش ودندان ها هر ۶ ماه ضروري است .