پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

نتیجه انتخابات مسئول تیم شکاف کام

در این جلسه ابتدا دکتر ابدالی به عنوان مسئول قبل تیم، دستاورد های تیم در ۲ سال گذشته را یادآور شدند که خلاصه ای از آن ها به شرح زیر می باشد:

 

۱.     افزایش روحیه همکاری تیمی در بین اعضای گروه

۲.     برگزاری  کارگاه ها و کنگره های کشوری جهت آموزش علم روز دنیا و ارتقا علمی اعضای تیم و سایر متخصصین

۳.     تصویب پروتکل درمانی تیم جهت تعیین سن انجام مداخلات درمانی و جایگاه هر کدام از تخصص ها

۴.     تعیین اساس نامه تیم جهت افزایش سازمان دهی و نظم تیمی

۵.     تهیه دستگاه های نیزوآندوسکوپ و نیزو متر با همکاری خیریه امام حسین (ع)

۶.     سازمان دهی پرونده های درمانی

۷.     تهیه نرم افزار ثبت پرونده ها جهت ایجاد بانک اطلاعاتی تیم

 

 

 

پس از آن برخی از اعضای تیم به ذکر پیشنهادات و انتظارات خود از مسئول بعدی تیم پرداختند.

 

 

سپس از اعضای تیم خواسته شد که در صورت تمایل جهت انتخابات مسئول تیم کاندید شوند و نهایتاً دکتر ابدالی با اکثریت آرا  به عنوان مسئول تیم برای دو سال آینده منصوب شدند.

برنامه های ایشان برای دوره بعدی به شرح زیر ارائه شد:

 

الف- افزایش هر چه بیشتر همکاری تیمی میان اعضای گروه

ب- تاسیس مرکز تحقیقات ناهنجاری های فکی- صورتی و شکاف لب و کام

ج- همکاری با خیرین

د- برگزاری کارگاه های آموزشی در اردیبهشت و مهر سال ۹۴

ه- برگزاری همایش بین المللی شکاف لب و کام در مهر سال ۹۵

و- تهیه دستگاه CPAPجهت درمان بیماران

ز- راه اندازی نرم افزار پرونده درمانی بیماران جهت ایجاد بانک اطلاعاتی تیم

ح- پیگیری زمین جهت مرکز تحقیقات شکاف لب و کام

ط-آموزش نیرو های جوان در تخصص های مختلف جهت گسترش کادر متخصص

ی- ایجاد همکاری بین تیم های شهر های مختلف ایران از جمله تهران و شیراز