پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

مکان های برگزاری کارگاه تشخیص و درمان شکاف لب و کام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه: بیمارستان امام حسین (ع) (صبح و بعد از ظهر)

یکشنبه: دانشکده علوم توانبخشی- سالن معرفت (صبح) - بیمارستان الزهرا (س) (بعد از ظهر)

دوشنبه:  بیمارستان امام حسین (ع) (صبح و بعد از ظهر)

سه شنبه:  بیمارستان امام حسین (ع) (صبح)