پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

مشاوره هایی جهت تحریک رشد گفتار و زبان

این مشاورات به منظور جلوگیری از ایجاد خطاهای گفتاری در کودکان مبتلا به شکاف کام و لب می باشد.امید است که بهره گیری از این راهکار ها بتواند به کودکی که متفاوت از سایرین چشم به جهان گشوده است،کمک نماید.

-در طول روز از فعالیت های رایج به منظور ارتباط با کودک استفاده کنید.

مسائلی را که در طول روز برای کودک و یا خودتان اتفاق می افتد،در قالب جملات کوتاه برای کودک نقل کنید.بهتر است با کلمات ساده (مثل:مامان یا بده) شروع کنید.

بعد از این مرحله از عبارات دو کلمه ای با ترکیب /اسم+فعل/ مثل /بابا آمد/ استفاده کنید.مرحله بعد /صفت+اسم/ مثل /ماشین بزرگ/ و بعد /اسم +صفت+فعل/ مثل/توپ بزرگ افتاد/ و بعد بقیه عبارت های سه کلمه ای را بکار ببرید.

-سعی کنید کلمات اجتماعی مثل " بده" را به کودک آموزش دهید. البته باید روی حرف "ب" تاکید کنید یعنی آن را با فشار و به صورت اغراق آمیز بیان کنید.

- طی فعالیت های خاص در طول روز، تعداد لغات کودک را با تاکید روی صداهای دهانی، افزایش دهید مثلاً هنگام لباس پوشیدن روی حرف "ک" در کلمه ی کفش، هنگام غذا خوردن روی حروف /پ،ل/ در کلمه ی پلو،هنگام حمام کردن روی حروف/ص،ب/ در کلمه ی صابون و ... تاکید کنید.

- فیلم های لذت بخش و مورد علاقه ی کودک را همراه با هم تماشا کنید و روی کلماتی که صداهای دهانی دارند تاکید کنید.

-هنگام صحبت با کودک که روی صداهای خاص تاکید می کنید،باید طوری بنشینید که کودک کاملاً صورت و دهان شما را هنگام تولید صداها ببیند.