پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

مشاوره هایی برای کاهش خروج هوا از بینی

 

اگر کودک مفهوم خروج هوا از دهان را نمیداند،می توانید از فعالیت هایی استفاده کنید که این مفهوم را آموزش دهد مثلاً: فوت کردن شمع،باد کردن بادکنک، سوت زدن، هاهاها... کردن دستها.

همچنین می توانید راهکارهای زیر را بکار ببرید:

۱.از پک /پ/ کشیده استفاده کنید تا مثلاً خرده های کاغذ را پخش کنید.

۲.یک تکه کاغذ و یا پر در دستتان قرار دهید و دستتان را جلوی دهانتان بگیرید و با حالت نجوا گونه (پچ پچ) بگویید /پا/ تا کاغذ یا پر حرکت کند.

۳.اگر کودک هنگام فوت کردن شمع با دهان بسته فوت میکند یعنی جریان هوا را از بینی هدایت می کند، می توان از عروسک بادی سبکی که در مقابل جریان هوا از خود مقاومت نشان می دهد استفاده کرد.

تفاوت بین هدایت جریان هوا از راه بینی و از راه دهان را از طریق گرفتن متناوب اسباب بازی در جلوی بینی و دهانتان هنگام فوت کردن نشان دهید. می توانید از نی و لیوان آب نیز استفاده کنید (فوت کردن از طریق دهان با نی داخل آب و غل غل کردن آب جهت جلوگیری از خروج هوا از بینی).برای کمک به کودک در هدایت جریان هوا از راه دهان ممکن است لازم باشد سوراخ های بینی کودک را به آرامی با دستتان ببندید.

بازی های صوتی باید با بینی باز و بسته انجام شود.انسداد بینی باید با ملایمت و با استفاده از انگشتان اشاره روی هر پره بینی باشد.بستن بینی باید کوتاه مدت و بعد از عمل دم کودک باشد.

والدین می توانند انگشتان اشاره را از چانه ها حرکت داده تا به کناره های بینی برسند.این شیوه می تواند به صورت یک بازی باشد که بخش های مختلف بدن را معرفی می کند،مثلاًدر حالی که بزرگسال به صورت شعر و آواز می گوید:" ما یک گوش پیدا می کنیم" ، انگشتش را به سمت یکی از گوش های  کودک حرکت می دهد.

هنگامی که پره های بینی کودک را فشار می دهید، به صورت آواز بگویید : "پا پا پا..."، کودک هم سعی می کند این آواز را بخواند ولی ممکن است به صورت " ماماما..." بگوید. در این صورت شما باید دوباره بینی او را بگیرید و بگویید "پا پا پا...". این بازی باید به دفعات مکرر تمرین شود.