پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

قرارگیری نام تیم شکاف لب و کام اصفهان در لیست تیم های بین المللی تائید شده توسط انجمن شکاف کام آمریکا

 

 

لینک آدرس: کلیک کنید