پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

شیوع

شكاف كام و لب يكي از شايع ترين مشكلاتي است كه در كودكان تازه متولد شده يافت مي شود.

بطور مثال در آمريكا در هر سال بيش از ۵۰۰۰ كودك با شكاف كام يا لب به دنيا مي آيند و اين آمار بدين معني است كه ۱ كودك از ۷۰۰ كودك به دنيا آمده در آمريكا شكاف كام يا لب دارد...