پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

سیزدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و آموزش روش های نوین جراحی در بیماران دارای شکاف لب و کام برگزار شد

در این کارگاه پروفسور برایان سامرلد متخصص جراحی پلاستیک از انگلستان به دعوت مرکز تحقیقات

 ناهنجاری های مادرزادی جمجمه، صورت و شکاف کام، تیم شکاف لب و کام اصفهان و مرکزآموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع) 

حضور یافت و به ویزیت بیماران و جراحی  آنها در بیمارستان های امام حسین (ع) و الزهرا (س) پرداخت.