پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

سیزدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و آموزش روش های نوین جراحی در بیماران دارای شکاف لب و کام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیم شکاف لب و کام اصفهان برگزار می کند: سیزدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و آموزش روش های نوین جراحی در بیماران دارای شکاف لب و کام با حضور پروفسور سامرلد از انگلستان و دکتر محمد مظاهری

از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۸ اردیبهشت ۹۵

 

 

این کارگاه توسط تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)برگزار می شود.

 

 

 

 

جهت مشاهده برنامه کارگاه و یا ثبت نام و دریافت امتیاز بازآموزی کارگاه به سایت آموزش مداوم پزشکی کشور مراجعه فرمائید.

 

 

اخبار و طلاعیه های بعدی متعاقبا اعلام می شود.