پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

دوازدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و آموزش روش های نوین جراحی در بیماران دارای شکاف لب و کام

 

تیم شکاف لب و کام اصفهان برگزار می کند: دوازدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و آموزش روش های نوین جراحی در بیماران دارای شکاف لب و کام با حضور پروفسور سامرلد از انگلستان

از تاریخ ۲۶لغایت ۲۹مهرماه ماه سال ۹۴

 

 

این کارگاه توسط تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)و با همکاری انجمن خیریه حضرت امام حسین (ع) برگزار می شود و جهت همکاران زیرامتیاز بازآموزی دارد

 

 

 

جهت مشاهده برنامه کارگاه و یا ثبت نام و دریافت امتیاز بازآموزی کارگاه به سایت آموزش مداوم پزشکی کشور مراجعه فرمائید.