پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

تماس با مرکز تحقیقات

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –دانشکده علوم توانبخشی –مرکز تحقیقات شکاف کام و ناهنجاری های جمجمه ای- صورتی

 

 

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۲۴ ۳۲۴۴ ۳۴۹ ۰۹۱۰