پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

تماس با مرکز تحقیقات

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –دانشکده علوم توانبخشی – طبقه همکف- مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه، صورت و شکاف کام

 

 

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۱۷