پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

تغییر تاریخ برگزاری سمینار آموزشی مداخله زودهنگام

با توجه به برگزاری کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه اصفهان و عدم اجازه ورود به پرسنل و خانواده ها به دانشگاه، تاریخ برگزاری سمینار های آموزشی مداخله زودهنگام تغییر یافت. تاریخ بعدی سمینار متعاقباً از طریف وبسایت اعلام خواهد شد