پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

تغذیه نوزاد

  نامه الکترونیک

۱. کودکی که فقط شکاف لب دارد،می تواند از سینه ی مادر به راحتی تغذیه کند، به شرطی که سینه در موقعیتی قرار گیرد که اجازه دهد کودک با قسمت سالم لب و لثه آن را محکم بگیرد.

۲. اغلب کودکان مبتلا به شکاف کام، مشکلاتی در تغذیه با شیر مادر دارند،ولی با شیشه به خوبی تغذیه می شوند.با این وجود انگیزه و اراده ی قوی،برخی مادران را در تغذیه ی کودکشان با شیر خشک موفق می سازد.

۳.بچه باید در موقعیت نسبتاً قائم یا در خمیدگی بازوی غذا دهنده قرار گیرد و یا به زانوی غذا دهنده تکیه داده شود یعنی در وضعیت نشسته قرار گیرد.در این صورت کودک و غذا دهنده به صورت چهره به چهره قرار می گیرند.

۴.سر شیشه باید بر خلاف بافت های آسیب دیده قرار گیرد و نه در قسمت باز شکاف. اگر شکاف مرکزی است، سر شیشه باید نزدیک قسمت هایی از حفره ی دهان که لبه های سالم شکاف هستند،قرار گیرد و نه اینکه نزدیک وسط باشد. در یک شکاف کام دو طرفه و عریض، جایگاه سر شیشه باید بین گونه و لثه باشد.

۵.از سر شیشه های نرم استفاده کنید و یا اینکه سر شیشه ی کودک را چندین بار در آب بجوشانید.

۶. شکاف سر شیشه باید به اندازه ای باشد که وقتی شیشه را وارونه میکنیم، قطرات شیر فرو افتند ولی شیر با سرعت از آن خارج نشود.می توانید به کمک یک تیغ تیز یک شکاف صلیبی شکل در سر شیشه ایجاد کنید.

۷.تغذیه را در فواصل منظم ۵ تا ۸ دقیقه ای متوقف کنید تا بچه آروغ بزند.

۸.تغذیه باید حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول بکشد تا مطمئن شوید که بچه کالری لازم را دریافت کرده است.

۹.اوایل ممکن است شیر از بینی کودک خارج شود ولی اگر بچه در موقعیت های شرح داده شده قرار بگیرد به مرور زمان خروج شیر از بینی کاهش می یابد.

۱۰.یکی از اهداف تغذیه،برقراری ارتباط،پرورش و همبستگی بین مادر و کودک است.لازم است در هنگام تغدیه ی کودکتان با او صحبت کنید، نوازشش کنید و برای او آواز بخوانید.

۱۱.بعضی از نوزادان ممکن است علاوه بر شکاف کام، مشکلات عصب شناختی هم داشته باشند.اگر نکات و وسایل شرح داده شده در بالا مشکلات تغذیه ای را حل نکردند، لازم است سریعاً با پزشک کودک خود در این رابطه صحبت کنید.