پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی درمان خطاهای تولید جبرانی در قم

برای ثبت نام در این کارگاه می بایست هزینه ثبت نام را به حساب جام بانک ملت به شماره  ۵۰۲۵۰۸۶۲۵۱ به نام انجمن علمی گفتاردرمانی قم(آقای محمد حسن قنبری و خانم عادله واعظی) واریز نمایید. پس از آن، نام و نام خانوادگی،شماره عضویت و شماره فیش را به شماره انجمن علمی قم(۰۹۱۰۷۷۶۲۵۷۵) پیامک کنید. پس از دریافت پیامک تائید ثبت نام، شما می توانید به سامانه آموزش مداوم قم مراجعه نموده و جهت دریافت امتیاز بازآموزی، ثبت نام خود را قطعی کنید.