پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

برنامه های آتی تیم

۱.برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و روش های نوین جراحی در شکاف لب و کام(مهر ۹۴).

۲.برگزاری چهارمین همایش کشوری شکاف لب و کام(سال ۱۳۹۵).