پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

برنامه های آتی تیم

 

 

۱. برگزاری سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین بیماران مبتلا به شکاف کام (بعد از جراحی کام تا دو سال) = مردادماه ۹۷

 


 

۲. برگزاری کارگاه آموزشی تشخیص و درمان خطاهای تولید جبرانی جهت فارغ التحصیلان آیب شناسی گفتار و زبان = هفته اول شهریورماه ۹۷

 


 

۳. برگزاری کارگاه آموزشی-تخصصی مداخله زودهنگام جهت فارغ التحصیلان آیب شناسی گفتار و زبان = هفته سوم شهریور ماه ۹۷

 


 

۴. برگزاری سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین بیماران مبتلا به شکاف کام (بعد از جراحی کام تا دو سال) = شهریورماه ۹۷