پیام بالای صفحه

***توجه: تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ گونه ارتباط و یا همکاری با خیریه امام حسین (ع) و یا کلینیک لبخند ندارد.

previous pauseresume next

احتمال ابتلا به شكاف لب و كام

  چاپ نامه الکترونیک

شانس ابتلا به شكاف كام در متولدين بعدي  اين خانواده ها چقدر است؟

ريسك بروز مجدد يك شكاف، توسط تعدادي از فاكتورها تعيين مي شود كه اغلب مختص همان خانواده است.اين فاكتورها شامل موارد زير مي شود: تعداد افراد خانواده كه مبتلا به شكاف هستند، ميزان نزديكي فاميلي اين افراد، نژاد و جنسيت افراد مبتلا و نوع شكافي كه هر فرد دارد.

اگر سندرم ها و اختلالات ديگر را كنار بگذاريم،مي توان در مورد خطرات وقوع مجدد شكاف لب يا كام،مشاوره را به خانواده ها پيشنهاد كرد.تست ژنتيكي خاصي در حال حاضر در دست نيست تا بتوان شانس ابتلا هر كدام از كودكان را به شكاف تعيين كرد.با اين وجود اطلاعات اينقدر سريع در حال پيشرفت است كه به زوج ها توصيه مي شود كه در مورد جديد بودن تست ها سوال كنند و بدانند آيا آنقدر اين تست ها پيشرفته هستند كه براي بارداري هاي بعدي بتوان از اطلاعات آنها استفاده كرد!

هر پدر و مادر تقريباً ۱ به ۷۰۰ احتمال داشتن يك كودك با شكاف را دارد.ريسك ابتلاي فرزند ديگر به شكاف،زماني كه والدين يك كودك مبتلا دارند، %۵-۲ است(يعني ۲ تا ۵ مورد از ۱۰۰ تولد).اگر بيش از يك فرد در خانواده مبتلا به شكاف باشد،شتنس ابتلا فرزند بعدي %۱۲-۱۰ خواهد بود (تقريباً ۱ در هر ۱۰ تولد).

فرد مبتلا به شكاف در صورتي كه تنها فرد خانواده باشد كه مبتلا شده است، %۵-۲ در مورد كودكش شانس ابتلا به شكاف وجود دارد. اگر افرادي كه مبتلا به شكاف هستند و بستگان نزديك شكافي هم داشته باشند،ريسك ابتلا تا %۱۲-۱۰ افزايش مي يابد. نهايتاً، در خواهر و برادر هاي فردي كه مبتلا به شكاف است اما خودشان مبتلا به شكاف نيستند، تقريباً %۱ ريسك ابتلا فرزندانشان به شكاف وجود دارد.زماني كه بيش از يك فرد نزديك در خانواده ،مبتلا به شكاف است، ريسك ابتلا تا %۶-۵ نيز مي تواند افزايش يابد.اگر سندرمي هم وجود داشته باشد،ريسك وقوع مجدد تا %۵۰ هم افزايش مي يابد(يعني ۱در ۲ مورد). بررسي ‍ژنتيكي در مورد شناسايي سندرمها كمك كننده است.

اگر به وقوع مجدد شكاف توجه كنيم،به نظر مي رسد كه شكاف لب با يا بدون شكاف كام،علل متفاوتي نسبت به شكاف كام به تنهايي داشته باشد.

وقوع مجدد شكاف لب همراه يا بدون شكاف كام، ريسك شرايطي شامل شكاف لب ناقص تا شكاف كام و لب كامل دو طرفه را فراهم مي كند.

وقوع مجدد شكاف كام(بدون شكاف لب) ريسك شكاف كام به تنهايي را شامل مي شود. در نتيجه اين خانواده ها ريسك بالايي براي بروز شكاف لب ندارند.

اين اطلاعات عمومي بر اساس مطالعات  جمعيتي در سرتاسر دنيا به دست آمده است.افراد مبتلا به شكاف كام و يا لب،خانواده هاي كودكان مبتلا و ساير خانواده ها،معمولاً به اطلاعات خاصتري در مورد وقوع مجدد اين بيماري در ساير افراد خانواده شان نياز دارند. اين نوع اطلاعاتاز طريق بررسي ژنتيكي حاصل مي شود.